Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest mi doskonale znane, albowiem moją pracę zawodową rozpoczęłam pod patronatem znakomitego specjalisty z tej dziedziny – adwokat Ewy Bieleckiej. Fachowe porady prawne, w tym sprawy rozwodowe i nie tylko, to moja specjalność.

Przez wzgląd na szczególny charakter spraw z zakresu Prawa rodzinnego i ich wpływ na funkcjonowanie rodziny moim priorytetem jest doprowadzenie do tego, aby jak najszybciej doszło do rozstrzygnięcia każdej sprawy.

Wiem jak delikatną materią są sprawy rodzinne, dlatego zapewnię Ci wsparcie, zrozumienie i opiekę od pierwszego spotkania aż do zakończenia postępowania.

W ramach Prawa rodzinnego udzielam kompleksowej pomocy prawnej, która obejmuje między innymi sprawy:

•    o rozwód,
•    o separację,
•    o podział majątku,
•    o alimenty – zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego
•    o ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym,
•    o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
•    o uregulowanie kontaktów rodziców lub dziadków z dziećmi i wnukami
•    dotyczące opieki i kurateli,
•    rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
•    związane z zarządem majątkiem dziecka,
•    zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,
•    ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
•    ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,
•    uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka,
•    umowy majątkowe małżeńskie,
•    zgoda sądowa na czynności prawne w imieniu małżonka,
•    ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite,
•    ustanowienie opiekuna.

Jeśli szukasz profesjonalnej pomocy prawnej opartej na zrozumieniu tych trudnych chwil, które przeżywasz w związku z rozwodem, czy też sprawą o kontakty z dzieckiem zapraszam do skorzystania z mojej oferty.

KONTAKT

Skontaktuj się ze mną. Znajdę najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. Znam prawo i wiem jak je stosować.

adwokat Katarzyna Drożdż
tel. kom. 734 148 690
e-mail: adwokat.drozdz@gmail.com

Kancelaria Adwokacka
ul. Mogielnicka 28 lok. nr 1
05-600 Grójec
NIP: 6581847154
REGON: 022247887

Godziny otwarcia:
Proszę o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania (spotkania możliwe są również w soboty)