Prawo pracy

Prawo pracy jest to jedna z gałęzi prawa obejmująca ogół norm i regulacji w zakresie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Prawo pracy spełnia funkcję ochronną i organizacyjną.
Funkcja ochronna Prawa pracy polega na stworzeniu pracownikowi bezpiecznych warunków pracy, sformułowaniu jego praw i obowiązków, jak również zapewnienia stałości oraz prawidłowości ich przestrzegania.
Funkcja organizacyjna Prawa pracy polega na odpowiednim ukształtowaniu norm prawnych tak, aby oddziaływały one w pożądanym kierunku na postawy pracowników oraz zapewniały efektywność przebiegu procesu pracy.

W ramach Prawa pracy zakres oferowanych przeze mnie usług obejmuje między innymi:

•    sporządzanie umów o pracę, cywilnoprawnych umów o zatrudnienie, kontraktów menadżerskich, klauzul o zakazie konkurencji, klauzul o tajemnicy przedsiębiorstwa,
•    sporządzanie regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy,
•    sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających i porozumień zmieniających,
•    prowadzenie spraw związanych z ustaleniem istnienia stosunku pracy
•    prowadzenie spraw o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie pracownika do pracy lub o odszkodowanie
•    prowadzenie spraw o zapłatę z tytułu należnego wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za nadgodziny
•    sprawy związane z odpowiedzialnością porządkową pracowników: kara upomnienia, nagany, kara pieniężna,
•    sprawy związane z odpowiedzialnością materialną pracowników,
•    odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi,
•    wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
•    prowadzenie spraw o odszkodowanie w związku z naruszeniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu, dyskryminacją i mobbingiem,
•    układy zbiorowe pracy
•    wspieranie pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi, radami pracowników, przedstawicielami załogi,
•    wspieranie Klientów w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz ZUS,
•    zwolnienia grupowe
•    reprezentowanie Klientów przed sądami pracy.

Jeżeli Twoja sprawa dotyczy Prawa pracy możesz liczyć na szybką i fachową pomoc. Sprawy z zakresu Prawa pracy są mi szczególnie bliskie, co potwierdzają liczne sukcesy osiągnięte na sali sądowej.

KONTAKT

Skontaktuj się ze mną. Znajdę najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. Znam prawo i wiem jak je stosować.

adwokat Katarzyna Drożdż
tel. kom. 734 148 690
e-mail: adwokat.drozdz@gmail.com

Kancelaria Adwokacka
ul. Mogielnicka 28 lok. nr 1
05-600 Grójec
NIP: 6581847154
REGON: 022247887

Godziny otwarcia:
Proszę o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania (spotkania możliwe są również w soboty)