Prawo nieruchomości

Zasady rządzące nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości są mi świetnie znane z codziennej praktyki adwokackiej. Z zaangażowaniem i pasją bronię interesów moich Klientów, mając świadomość ile emocji i stresu wiąże się z takimi sprawami jak zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności drogi koniecznej, czy rozgraniczenie. Moim priorytetem jest skuteczne doprowadzenie do jak najszybszego zakończenia sprawy, gdyż wiem jak czasochłonne bywają postępowania w tej dziedzinie prawa.

Zakres oferowanych przeze mnie usług obejmuje między innymi:

•    analizę stanu prawnego nieruchomości (due diligence),
•    prowadzenie negocjacji między kontrahentami przy nabyciu i zbywaniu nieruchomości lub oddaniu jej w najem, dzierżawę, użyczenie itp.,
•    sporządzanie i opiniowanie umów: najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości, itp.,
•    pomoc przy zniesieniu współwłasności nieruchomości (w tym: dział spadku i podział majątku wspólnego małżonków, w którego skład wchodzi nieruchomość) uczestniczenie w negocjacjach oraz reprezentację przed sądem
•    prowadzenie spraw o ochronę własności i o ochronę naruszonego posiadania (w tym o eksmisje),
•    prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości,
•    prowadzenie spraw o rozgraniczenie nieruchomości, których granice stały się sporne,
•    prowadzenie spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
•    prowadzenie spraw o ustanowienie służebności drogi koniecznej
•    dochodzenie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
•    dochodzenie odszkodowań za zlokalizowane na nieruchomości sieci przesyłowych,
•    dochodzenie odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości
•    doradztwo w zakresie procesu budowlanego
•    postępowania administracyjne i sądowe w sprawach dotyczących nieruchomości.

KONTAKT

Skontaktuj się ze mną. Znajdę najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. Znam prawo i wiem jak je stosować.

adwokat Katarzyna Drożdż
tel. kom. 734 148 690
e-mail: adwokat.drozdz@gmail.com

Kancelaria Adwokacka
ul. Mogielnicka 28 lok. nr 1
05-600 Grójec
NIP: 6581847154
REGON: 022247887

Godziny otwarcia:
Proszę o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania (spotkania możliwe są również w soboty)