Prawo medyczne

Jeśli poszukujesz specjalisty, który sporządzi dla Ciebie regulamin podmiotu leczniczego lub pomoże Ci uzyskać wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów trafiłeś pod właściwy adres.

W swojej praktyce zajmuje się problematyką dotyczącą zawierania i realizacji umów w zakresie bieżącej działalności Zakładów Opieki Zdrowotnej (publicznych i niepublicznych), w tym także umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapewniam obsługę prawną na każdym etapie działania podmiotu leczniczego czy też praktyki lekarskiej. Mam doświadczenie w prowadzeniu podmiotu leczniczego zarówno od strony prawnej jak i organizacyjnej.

W zakresie moich usług znajduje się między innymi:

•    tworzenie podmiotów leczniczych i pomoc przy ich rejestracji,
•    tworzenie oraz opiniowanie regulaminów podmiotów leczniczych, regulaminów organizacyjnych,
•    przygotowywanie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
•    pomoc w ugodowym rozwiązaniu sporów z pacjentami
•    reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym o błąd w sztuce lekarskiej zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym,
•    zastępstwo procesowe w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej,
•    obrona lekarzy w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych związanych z błędem w sztuce

Zapraszam do skorzystania z mojej oferty.

KONTAKT

Skontaktuj się ze mną. Znajdę najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. Znam prawo i wiem jak je stosować.

adwokat Katarzyna Drożdż
tel. kom. 734 148 690
e-mail: adwokat.drozdz@gmail.com

Kancelaria Adwokacka
ul. Mogielnicka 28 lok. nr 1
05-600 Grójec
NIP: 6581847154
REGON: 022247887

Godziny otwarcia:
Proszę o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania (spotkania możliwe są również w soboty)