Prawo karne

Prawo karne stanowi szczególną dziedzinę prawa wywierając bezpośrednie skutki wobec najważniejszych, konstytucyjnych wartości jakimi są wolność czy też własność. Z tego względu tak ważne jest komu udzielisz upoważnienia do obrony w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym.

Niezależnie od tego, czy jesteś podejrzanym, oskarżonym, czy pokrzywdzonym jestem w stanie zapewnić Ci profesjonalną pomoc. Oferuję wsparcie prawne na każdym etapie postępowania, od chwili zatrzymania poprzez etap postępowania przed Sądami I i II instancji. Reprezentuje klientów zarówno w sprawach o przestępstwa jak i w sprawach o wykroczenia.

W ramach spraw karnych zakres oferowanych przeze mnie usług obejmuje między innymi:

•    występowanie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym jako obrońca oskarżonego lub obwinionego, pełnomocnik pokrzywdzonego, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnik powoda cywilnego
•    sporządzenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
•    sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia
•    sporządzenia prywatnego aktu oskarżenia
•    sporządzenie odpowiedzi na akt oskarżenia
•    sporządzenie zażalenia, apelacji, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania

Działam również w postępowaniu karnym wykonawczym  poprzez takie czynności jak:

•    sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
•    sporządzenie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
•    sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
•    sporządzenie wniosku o zatarcie skazania;
•    sporządzenie wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny;
•    sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Zawiłość postępowania karnego, nieznajomość przepisów i towarzyszący czynnościom procesowym stres mogą uniemożliwiać samodzielną obronę. Zwrócenie się wówczas o pomoc do adwokata jest jedynym rozwiązaniem tej trudnej sytuacji.

KONTAKT

Skontaktuj się ze mną. Znajdę najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. Znam prawo i wiem jak je stosować.

adwokat Katarzyna Drożdż
tel. kom. 734 148 690
e-mail: adwokat.drozdz@gmail.com

Kancelaria Adwokacka
ul. Mogielnicka 28 lok. nr 1
05-600 Grójec
NIP: 6581847154
REGON: 022247887

Godziny otwarcia:
Proszę o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania (spotkania możliwe są również w soboty)