Prawo gospodarcze i spółki

Moja kancelaria służy szczególną pomocą dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą – doradzam wybór formy prawnej nowego przedsięwzięcia, analizuje słabe i mocne strony danej formy organizacyjnej, tak by wybrać tą najkorzystniejszą dla Klienta.

Ponadto oferuję:

•    opracowywanie projektów umów i statutów spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczona odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, a także aktów założycielskich, porozumień wspólników, uchwał, a ponadto rejestruję spółki w sądzie rejestrowym.
•    reprezentowanie w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
•    pomoc w negocjacjach z kontrahentami
•    reprezentowanie w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
•    wsparcie w windykacji Twoich należności
•    doradztwo co do tego jak zabezpieczyć wykonanie umów, które zawierasz z kontrahentami (poręczenie, weksel, hipoteka, zastaw, gwarancja bankowa, kara umowna)
•    opracowywanie i opiniowanie projektów umów handlowych, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów,
•    kompleksową obsługę w zakresie procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego.

Doradzam w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników, zapewniam szybkie i skuteczne przeprowadzenie rejestracji nowych firm, przejmuję odpowiedzialność  za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Jeśli zależy Ci na sprawnej obsłudze Twojej firmy, chcesz skutecznie rozwiązać problem związany z wykonywaną działalnością gospodarczą – skontaktuj się ze mną! Służę pomocą nawet w tych najbardziej skomplikowanych sprawach.

KONTAKT

Skontaktuj się ze mną. Znajdę najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. Znam prawo i wiem jak je stosować.

adwokat Katarzyna Drożdż
tel. kom. 734 148 690
e-mail: adwokat.drozdz@gmail.com

Kancelaria Adwokacka
ul. Mogielnicka 28 lok. nr 1
05-600 Grójec
NIP: 6581847154
REGON: 022247887

Godziny otwarcia:
Proszę o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania (spotkania możliwe są również w soboty)