Prawo cywilne, w tym umowy

Prawo cywilne jest nazywane prawem życia codziennego. Reguluje ono majątkowe i niemajątkowe stosunki prawne pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Złożoność materii Prawa cywilnego powoduje, że postanowiłam przybliżyć, wyłącznie w sposób hasłowy, to czym się zajmuję, a zatem:

1.  pomagam w skomplikowanych i nietypowych negocjacjach

2. sporządzam i opiniuję umowy cywilnoprawne (nazwane i nienazwane, w tym porozumienia, listy intencyjne, ogólne warunki umów i regulaminy), dotyczące:
•    zlecenia, o dzieło, świadczenia usług,
•    nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych (sprzedaż, zamiana, dostawa, kontraktacja),
•    współpracy i umów ramowych,
•    cesji wierzytelności lub długu,
•    poręczenia,
•    darowizny,
•    użyczenia,
•    dzierżawy i najmu,
•    pożyczki,
•    ubezpieczenia
•    spółki cywilnej,
•    renty i dożywocia,
•    ugody

3.  dokładam starań, aby należycie zabezpieczyć wykonanie umowy (poręczenie, zabezpieczenia rzeczowe, weksel itp.)

4.  reprezentuję w sporach sądowych, których przedmiotem jest wykonanie, czy też odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy cywilnoprawnej

Jeśli interesuje Cię fachowa pomoc w zakresie szeroko rozumianego Prawa cywilnego zapraszam do skorzystania z moich usług.

KONTAKT

Skontaktuj się ze mną. Znajdę najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. Znam prawo i wiem jak je stosować.

adwokat Katarzyna Drożdż
tel. kom. 734 148 690
e-mail: adwokat.drozdz@gmail.com

Kancelaria Adwokacka
ul. Mogielnicka 28 lok. nr 1
05-600 Grójec
NIP: 6581847154
REGON: 022247887

Godziny otwarcia:
Proszę o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania (spotkania możliwe są również w soboty)