Prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy rożnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. W ramach tej dziedziny prawa oferuję pomoc w zakresie między innymi:

•    sporządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania,
•    reprezentowania przed organami administracji państwowej i samorządowej,
•    uzyskania decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.),
•    sporządzania odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
•    odwołań od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu ordynacji podatkowej
•    spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,
•    spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
•    reprezentacji w postępowaniach przez organami i sadami administracyjnymi,
•    przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

Prowadziłam wiele trudnych spraw z zakresu prawa administracyjnego. Doświadczenie nauczyło mnie jak być skuteczną w tej trudnej dziedzinie prawa.

KONTAKT

Skontaktuj się ze mną. Znajdę najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. Znam prawo i wiem jak je stosować.

adwokat Katarzyna Drożdż
tel. kom. 734 148 690
e-mail: adwokat.drozdz@gmail.com

Kancelaria Adwokacka
ul. Mogielnicka 28 lok. nr 1
05-600 Grójec
NIP: 6581847154
REGON: 022247887

Godziny otwarcia:
Proszę o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania (spotkania możliwe są również w soboty)