Odszkodowania

Odszkodowanie, zadośćuczynienie, czy renta? – sprawdź jakie świadczenie (i w jakiej wysokości) przysługuje Ci za wyrządzoną szkodę na rzeczy lub na osobie.

Oferuję kompleksową obsługę prawną. Działam na terenie całej Polski. Miejsce wypadku nie ma dla mnie znaczenia!

Zajmuję się zarówno sprawami nowymi (szkoda nie została jeszcze zgłoszona), bieżącymi (postępowanie likwidacyjne jest w  toku) oraz zakończonymi już decyzją zakładu ubezpieczeń (gdy wypłacone odszkodowanie jest zaniżone bądź też nastąpiła całkowita odmowa wypłacenia odszkodowania).

Wiedz, że moim nadrzędnym celem jest rozstrzygnięcie sprawy na etapie przedsądowym i uzyskanie dla Ciebie satysfakcjonującej sumy metodą polubownych negocjacji. Dopiero, gdy zajdzie taka potrzeba wystąpię w Twoim imieniu do sądu, gdzie będę Cię reprezentować jako Twój pełnomocnik procesowy.

Do moich zadań należy przygotowanie niezbędnych dowodów, zgłoszenie szkody, sporządzanie pism i wszelkie kontakty z podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensaty. Będę dążyć do tego, aby odszkodowanie powypadkowe było wypłacone w należnej wysokości i w możliwie jak najkrótszym czasie.

Moją misją jest niesienie pomocy dla osób poszkodowanych we wszelkiego rodzaju wypadkach i odzyskiwanie należnych im odszkodowań (także zadośćuczynień i rent).

Zajmuję się dochodzeniem odszkodowań i świadczeń:

•    za szkody komunikacyjne (na osobie, w mieniu: OC,NNW,AC),
•    za szkody z ubezpieczeń mienia (w wyniku włamań, ognia, zalań itp.),
•    za szkody wyrządzone błędami medycznymi,
•    za szkody wynikające z upadków na śliskich lub dziurawych chodnikach
•    za szkody w związku z odpowiedzialnością cywilną innych podmiotów,
•    za wypadki przy pracy, wypadki przy pracy rolniczej,
•    z ubezpieczeń osobowych (ubezpieczenia na życie, NNW).

W Twoim imieniu wystąpię m. in. o:

•    odszkodowanie za zniszczone mienie
•    zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
•    odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci najbliższego członka rodziny
•    zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po śmierci najbliższego członka rodziny
•    zwrot wszelkich kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub śmierci poszkodowanego np. zwrot kosztów leczenia oraz pogrzebu
•    rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, rentę wyrównawczą oraz rentę alimentacyjną,
•    odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów oraz za szkodę w mieniu
Zaufaj mojemu doświadczeniu, działam po to, aby Ci pomóc.

KONTAKT

Skontaktuj się ze mną. Znajdę najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. Znam prawo i wiem jak je stosować.

adwokat Katarzyna Drożdż
tel. kom. 734 148 690
e-mail: adwokat.drozdz@gmail.com

Kancelaria Adwokacka
ul. Mogielnicka 28 lok. nr 1
05-600 Grójec
NIP: 6581847154
REGON: 022247887

Godziny otwarcia:
Proszę o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania (spotkania możliwe są również w soboty)