Obsługa prawna przedsiębiorców

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością interpretacji i stosowania norm prawnych z różnych dziedzin prawa. Aktualne rozwiązania prawne bywają zawiłe. Trudno odnaleźć się w gąszczu przepisów, które zmieniają się z wysoką częstotliwością. Konieczne jest zatem posiadanie rozległej wiedzy, którą należy stale pogłębiać. Tymczasem prowadzenie własnego przedsiębiorstwa pociąga za sobą szereg obowiązków. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom moja Kancelaria zapewnia swoim Klientom wszechstronną obsługę przedsiębiorstwa związaną z jego funkcjonowaniem.

Zakres oferowanych przeze mnie usług obejmuje między innymi:

•    pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej poprzez analizę słabych i mocnych stron konkretnej formy organizacyjnej celem wybrania tej najkorzystniejszej dla Klienta,
•    pomoc prawną przy tworzeniu i rejestrowaniu spółek prawa handlowego, sporządzam projekty umów spółek prawa handlowego, udzielam pomocy                                przy załatwianiu spraw w urzędach i w Krajowym Rejestrze Sądowym,
•    wsparcie prawne na etapie rejestrowania działalności gospodarczej w ewidencji działalności gospodarczej, ZUS, Urzędach Skarbowych
•    obsługa organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia),
•    przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek,
•    przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych oraz opiniowanie umów już funkcjonujących w obrocie,
•    windykacja należności, dochodzenie roszczeń i postępowanie egzekucyjne,
•    rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
•    przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów,
•    zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników

Zapewniam pomoc prawną dla moich Klientów zarówno na zasadach obsługi „in house”, jak również obsługi zewnętrznej. Działam na zasadach stałego zlecenia lub świadczę pomoc doraźną w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

KONTAKT

Skontaktuj się ze mną. Znajdę najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. Znam prawo i wiem jak je stosować.

adwokat Katarzyna Drożdż
tel. kom. 734 148 690
e-mail: adwokat.drozdz@gmail.com

Kancelaria Adwokacka
ul. Mogielnicka 28 lok. nr 1
05-600 Grójec
NIP: 6581847154
REGON: 022247887

Godziny otwarcia:
Proszę o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania (spotkania możliwe są również w soboty)